พลอยโทพาซ

พลอยโทพาซ
พลอยโทพาซ (Blue Topaz) สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ ความเฉลียวฉลาด ความมีอำนาจ และความแข็งแกร่ง นำความมั่งคั่งมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ
ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองโทพาซ จะมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด มีสภาวะจิตใจที่มั่นคงปราศจากความหวาดกลัวและวิตกกังวล อีกทั้งผู้ใดได้ครอบครองบลูโทพาซยังปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย และภัยมืดอีกด้วย เพราะโทพาซมีอำนาจในการป้องกันภัยอันตรายและสิ่งเร้นลับต่างๆ ที่มองไม่เห็นนั่นเอง
พลอยโทพาซ พลอยสีฟ้า และดวงตาแห่งแสงสว่าง
เชื่อกันว่าผู้ใดได้ครอบครองบลูโทพาซเสมือนมีดวงตาแห่งเทพฮอรัสคุ้มครองอยู่ ทั้งนี้เพราะในยุคอียิปต์ได้มีการนำพลอยโทพาซมาสลักเป็นรูปเหยี่ยว อันเป็นสัญลักษณ์ของเทพฮอรัส ซึ่งเป็นเทพผู้ปกป้องคุ้มครององค์ฟาโรห์ให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ซึ่งความเชื่อนี้ได้ส่งผลต่อมาจนถึงยุคศตวรรษที่ 13 ทำให้ความนิยมบลูโทพาซเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งในปัจจุบัน ในหลายประเทศก็มีความเชื่อ และมีความศรัทธาในพลอยโทพาซ ด้วยเช่นกัน
ในด้านการบำบัดโรค เชื่อว่าผู้ที่มักนอนละเมอ หรือฝันร้าย การนำพลอยโทพาซไปวางไว้ใต้หมอน เวลานอนหลับจะช่วยให้ฝันดี ปราศจากความวิตกกังวล และช่วยให้จิตใจแจ่มใสอีกด้วย
พลอยโทพาซ เป็นพลอยประจำเดือนเกิดเดือนธันวาคม (December Birthstone) มีความหมายถึง ความมั่งคั่ง

แสดง 11 รายการ