พลอยสตาร์

พลอยสตาร์
พลอยสตาร์ แหวนพลอยผู้ชาย ราคาถูก พลอยสตาร์ แซฟไฟร์ (Star Sapphire) จัดเป็นอัญมณีอยู่ในประเภท Corundum ซึงเป็นพลอยที่มีคุณภาพดีที่สุดประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมนำมาทำเครื่องประดับ มีความแข็ง 9 โมห์ มีความทนทานต่อการขีดข่วนดีมาก มีลักษณะกึ่งโปร่งแสงถึงทึบแสง มีแฉกสตาร์จะเป็นที่นิยม เมื่อใช้แสงส่องดูจะเห็นเป็นแฉกหรือสตาร์ตัดกัน 3 เส้น 6 เส้น ชัดเจนบนด้านบนที่โค้งมน ราคาพลอยขึ้นอยู่กับสีและความคมชัดของสตาร์ซึ่งต้องได้สัดส่วนสวยงาม เรียกชื่อตามสีของพลอย สีน้ำเงินเรียก Blue Star Sapphire สีดำเรียก Black Star Sapphire
เชื่อกันว่า พลอยสตาร์ เป็นพลอยแห่งพรหมลิขิต หรือพลอยผู้ดลบันดาลโชคชะตาของมนุษย์ เพราะเหตุที่มีแนวตัดกันทำให้เกิดดาว 6 แฉก บนพื้นหน้าพลอยอันหมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ความหวัง ความศรัทธา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณา

แสดง 2 รายการ