พลอยทับทิม

พลอยทับทิม
ทับทิม เป็นตัวแทนแห่งความรักอันบริสุทธิ์ เสริมสร้างความรัก ความเข้าอกเข้าใจ การอยู่ร่วมกันของหญิงชาย ความเมตตา ความร่ำรวย ปกป้องคุ้มครอง ให้ความสนุกสนาน ป้องกันฝันร้าย และยังใช้เป็นหินบำบัดเกี่ยวกับพลังทางเพศ
ทับทิม เป็นพลอยประจำเดือนเกิดของเดือนกรกฎาคม (July Birthstone)

แสดง 4 รายการ