อัญมณีที่ถูกโฉลกกับปีเกิด

อัญมณีที่ถูกโฉลกกับปีเกิด

อัญมณีที่ถูกโฉลกกับปีเกิด

ปีชวด     โกเมน
ปีฉลู       มุกดาหาร
ปีขาล     เพทาย
ปีเถาะ     ไพฑูรย์, มรกต
ปีมะโรง   ไพฑูรย์
ปีมะเส็ง   เพชร
ปีมะเมีย   ไพลิน
ปีมะแม    มุกดาหาร
ปีวอก      บุษราคัม
ปีระกา     โกเมน
ปีจอ        มรกต
ปีกุน       ไพฑูรย์

อัญมณีที่ถูกโฉลกกับปีเกิด 1
อัญมณีที่ถูกโฉลกกับปีเกิด