การวัดขนาดนิ้ว

การวัดขนาดนิ้ว

การวัดขนาดนิ้ว

การวัดขนาดนิ้ว คุณจำเป็นต้องทราบขนาดนิ้ว หรือขนาดของแหวนที่จะสวมใส่ ก่อนการสั่งซื้อแหวนที่คุณชื่นชอบ มีวิธีวัดง่าย ๆ 3 วิธี ในการวัดขนาดนิ้ว หรือขนาดของแหวน ดู VDO ประกอบ ตารางเปรียบเทียบขนาดแหวน

1. วิธีที่ง่ายที่สุด คือ การไปร้านเครื่องประดับที่มี “ห่วงวัดนิ้ว” แล้ววัดนิ้วที่คุณต้องการมา จำขนาดนิ้วไว้แล้วเวลาสั่งซื่อคุณก็แจ้งมาเลยว่าขนาดแหวนเบอร์อะไร โดยมีอุปกรณ์ คือ ห่วงวัดนิ้ว จะเป็นระบบอะไรก็ได้ยุโรป หรืออเมริกา หรือญี่ปุ่น เราสามารถเปรียบเทียบได้ทั้งนั้น
**วิดีโอประกอบการวัดขนาดแหวน โดยห่วงวัดนิ้ว


2. วิธีวัดขนาดแหวน กรณีที่มีแหวนอยู่แล้ว
และต้องการใส่นิ้วเดียวกัน
1. นำแหวนมาวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยวัดจาก “กรอบในของแหวน” ทางด้านซ้ายไปด้านขวา
2. เมือวัดขนาดแหวนเสร็จแล้ว แจ้งขนาดที่วัดได้กลับมาให้ทางร้าน เช่น 16.25 mm. ทางร้านค้าก็จะนำไปเทียบตารางขนาดแหวน ก็จะได้ขนาดแหวนที่ลูกค้าสวมใส่ครับ
3. พอวัดได้แล้วให้นำค่าที่วัดได้ มาเทียบกับตารางด้านล่าง ในช่องเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวน
**วิดีโอประกอบการวัดขนาดแบบเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในแหวน


3. วิธีวัดขนาดแหวน กรณีไม่มีแหวน หรือต้องการใส่นิ้วอื่นๆ

1. ตัดกระดาษให้มีความกว้างกระดาษไม่เกิน 0.5 เซ็นติเมตร หรือ เส้นด้าย แล้วพันรอบโคนนิ้วมือที่ต้องการสวมแหวนให้รอบนิ้วมือพอดี “การทำการวัดนั้นให้วางมือบนพื้นที่เรียบจะทำให้สามารถวัดขนาดได้ง่าย และแม่นยำขึ้น”
* อย่าให้กระดาษหรือเชือกที่วัดหมุนได้ เพราะทำให้ขนาดแหวนวัดได้เกิดความคาดเคลื่อน *
* ผู้ที่มีข้อนิ้วใหญ่ ควรวัดขนาดโดยการพันแถบกระดาษบริเวณข้อนิ้วแทนการพันบริเวณโคนนิ้ว *
2. ใช้ปากกาขีดเส้นตรงจุดที่กระดาษทั้งสองด้านมาบรรจบกัน เพื่อแสดงตำแหน่งบริเวณที่แถบกระดาษพันรอบนิ้วมือ
3. นำแถบกระดาษกางออก วางทาบบนไม้บรรทัด เพื่อวัดความยาวที่ขีดเส้นทำสัญลักษณ์เอาไว้ แล้วจึงทำการแจ้งขนาดที่ท่านวัดได้ให้เรา วิธีนี้ไม่ต้องเทียบตารางครับ
**วิดีโอประกอบการวัดขนาดโดยใช้กระดาษ

การวัดขนาดนิ้ว
การวัดขนาดนิ้ว
การวัดขนาดนิ้ว 2

การวัดขนาดนิ้ว ตารางเปรียบเทียบขนาดแหวน
การวัดขนาดนิ้ว ตารางเปรียบเทียบขนาดแหวน
Jelwelry Shop on sale
Click เข้าสู่ร้านค้า